Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Câu 2 trang 64 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2

Lý thuyết

Câu hỏi

Viết số thích hợp vào ô trống:

Tổng

15

91

672

1368

3780

Tỉ số

2 : 3

2 : 5

5 : 7

8 : 11

12 : 15

Số bé

 

 

 

 

 

Số lớn

 

 

 

 

 

Hướng dẫn giải

Tổng

15

91

672

1368

3780

Tỉ số

2 : 3

2 : 5

5 : 7

8 : 11

12 : 15

Số bé

6

26

280

576

1680

Số lớn

9

65

392

792

2100

 

Các câu hỏi cùng bài học