Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Câu 2 trang 58 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2

Lý thuyết

Câu hỏi

Một hình thoi có diện tích 360cm2, độ dài đường chéo là 24cm. Tính độ dài đường chéo thứ hai.

Hướng dẫn giải

S = 360cm2

Bài giải

Độ dài đường chéo thứ hai là:

360 × 2 : 24 = 30 (cm)

Đáp số: 30cm

Các câu hỏi cùng bài học