Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Câu 2 trang 56 Vở bài tập (VBT) Toán lớp 4 tập 2

Lý thuyết

Câu hỏi

Hãy vẽ hai đường chéo của hình thoi số (2) ở bài 1

Dùng ê kê để kiểm tra xem hai đường chéo đó có vuông góc với nhau hay không rồi viết vào chỗ chấm:

Hai đường chéo của hình thoi .................. với nhau

Hướng dẫn giải

Các câu hỏi cùng bài học