Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Câu 2. trang 54 Sách bài tập (SBT) Địa lí 8

Lý thuyết

Câu hỏi

Dựa vào SGK và vốn hiểu biết, ghi chữ Đ vào o những câu đúng, chữ s vào o những câu sai.

a) Lãnh thổ toàn vẹn của nước ta bao gồm : đất liền, các hải đảo, vùng biển, vùng trời.

b) về tự nhiên, Việt Nam là nước nhiệt đới gió mùa điển hình trong khu vực Đông Nam Á

c) Về lịch sử, Việt Nam là lá cờ đầu trong khu vực Đông Nam Á, đấu tranh đế quốc, thực dân, giành độc iập dân tộc

d) Công cuộc đổi mới nền kinh tế ở nước ta bắt đầu từ năm 1980 đã đạt được những thành tựu to lớn và vững chắc.

đ) Hiện nay, nước ta đang đẩy mạnh hợp tác toàn diện với các nước ASEAN và mở rộng hợp tác với các nước trên toàn thế giới.

Hướng dẫn giải

a) Đ

b) Đ

c) Đ

d) S

e) Đ

Các câu hỏi cùng bài học