Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Câu 2 trang 54, 55 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2

Lý thuyết

Câu hỏi

Lớp 4A có 32 học sinh được chia đều cho 4 tổ. Hỏi:

a) 3 tổ chiếm mấy phân số học sinh của lớp?

b) 3 tổ có bao nhiêu học sinh?

Hướng dẫn giải

Bài giải

a) Trong lớp chia thành 4 tổ

Vậy 3 tổ chia chiếm \({3 \over 4}\) số học sinh của lớp

b) Mỗi tổ có số học sinh là

: 32 :4 = 8 (học sinh)

Số học sinh có trong mỗi tổ là: 8 \(\times\) 3 = 24 (học sinh)

Đáp số: a) \({3 \over 4}\)               b) 24 học sinh

Các câu hỏi cùng bài học