Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Câu 2 trang 50 Vở bài tập Địa lí 5

Lý thuyết

Câu hỏi

Quan sát hình 1, trang 121 SGK và hình 2 trang 122, hãy cho biết các ảnh thiên nhiên đó được chụp ở những khu vực nào, bằng cách viết những chữ a, b, c, d,e, g vào chỗ trống (...) trong các ô trống dưới đây:

Hướng dẫn giải

Các câu hỏi cùng bài học