Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Câu 2 trang 45 Vở bài tập Lịch sử 4

Lý thuyết

Câu hỏi

Em hãy lấy dẫn chứng trong SGK (cả phần chữ và phần hình) để chứng minh rằng: Nhà Nguyễn trừng trị tàn bạo những ai chống đối.

Hướng dẫn giải

Trong Bộ Luật Gia Long quy định:

- Những kẻ mưu phản và cùng mưu, không phân biệt thủ phạm hay tòng phạm đều bị xử lăng trì. - Ông, cha, con, cháu, anh, em của những kẻ đó từ 16 tuổi trở lên đều bị chém đầu.

- Con từ 15 tuổi trở xuống, mẹ, con gái cửa những kẻ đó phải làm nô tì cho các quan.

- Tài sản của kẻ đó bị tịch thu.

Các câu hỏi cùng bài học