Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Câu 2 trang 45 Sách bài tập (SBT) Địa lí 11

Lý thuyết

Câu hỏi

Quan sát hình dưới đây, nhận xét tình hình tăng trưởng GDP của LB Nga giai đoạn 1990 - 2005. 

Hướng dẫn giải

Tốc độ tăng trưởng GDP của Liên bang Nga có sự biến động lớn trong thời kì 1990 – 2005, có thể chia thành 2 giai đoạn:

+ Giai đoạn 1990 – 1999, là 10 năm khó khăn của nền kinh tế Liên bang Nga, tốc độ tăng trưởng GDP âm. Năm 1990 là – 3,6%, Năm 1997 có sự tăng nhẹ nhưng vẫn thấp chỉ 0,9%. Năm 1998 tiếp tục giảm và đạt giá trị âm, – 4,9%.

+ Giai đoạn 1999 – 2005 nền kinh tế Liên bang Nga có dấu hiệu phục hồi, tốc độ tăng trưởng GDP năm 1999 là 5,4% (So với thời gian trước đây âm liên lục). Năm 2000, đạt giá trị lớn nhất: 10%. Giai đoạn này có nhiều biến động nhưng nhìn chung có sự phục hồi phát triển và sẽ sớm lấy lại vị trí cường quốc trên thế giới.

- Trong tương lai nền kinh tế LB Nga sẽ tiếp tục phục hồi phát triển và sẽ sớm lấy lại vị trí cường quốc trên thế giới.

Các câu hỏi cùng bài học