Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Câu 2 trang 41 Vở bài tập (SBT) Toán 5 tập 2

Lý thuyết

Câu hỏi

Ghi dấu x vào ô trống đặt dưới hình cầu. Tô màu hình cầu đó.

Hướng dẫn giải

Các câu hỏi cùng bài học