Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Câu 2 trang 30 Vở bài tập (SBT) Toán 5 tập 2

Lý thuyết

Câu hỏi

a. Hình hộp chữ nhật C gồm ………. hình lập phương nhỏ.

b. Hình lập phương D gồm ………… hình lập phương nhỏ.

c. Thể tích hình lập phương D ……………… thể tích hình hộp chữ nhật C.

Hướng dẫn giải

a. Hình hộp chữ nhật C gồm 24 hình lập phương nhỏ.

b. Hình lập phương D gồm 27 hình lập phương nhỏ.

c. Thể tích hình lập phương D lớn hơn thể tích hình hộp chữ nhật C.

Các câu hỏi cùng bài học