Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Câu 2 trang 29 Sách bài tập (SBT) Địa lí 11

Lý thuyết

Câu hỏi

Dựa vào bảng dưới đây, nhận xét về quy mô của nền kinh tế Hoa Kì.

GDP CỦA HOA KÌ VÀ MỘT SỐ CHÂU LỤC TRÊN THẾ GIỚI NĂM 2004

Hướng dẫn giải

Nhận xét:

-  Nền kinh tế Hoa Kì đứng đầu thế giới, GDP của Hoa Kì năm 2004 là 11667,5 tỉ USD.

-  GDP của Hoa Kì chiếm 28,5% của thế giới, cao gấp 14,8 lần của châu Phi, lớn hơn của châu Á.

Các câu hỏi cùng bài học