Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Câu 2 trang 23 Sách bài tập (SBT) Địa lí 6

Lý thuyết

Câu hỏi

Đánh dấu X vào ô vuông thể hiện ý em cho là đúng.

Để thể hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ người ta thường dùng 3 loại kí hiệu dưới đây :

a) Kí hiệu hình học, kí hiệu chữ, kí hiệu tượng hình.

b) Kí hiệu điểm, kí hiệu đường, kí hiệu diện tích.

c) Kí hiệu màu sắc, kí hiệu đường đồng mức, kí hiệu hình học.

d) Kí hiệu hình học, kí hiệu đường, kí hiệu diện tích

Hướng dẫn giải

Chọn ý b

Các câu hỏi cùng bài học