Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Câu 2 trang 117 Sách bài tập (SBT) Địa lí 7

Lý thuyết

Câu hỏi

Quan sát hình 53.1 - Biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa và sơ đồ thảm thực vật ở một số vùng của châu Âu, tr. 159 SGK, em hãy nêu nhận xét về nhiệt độ và lượng mưa theo gợi ý cụ thể sau :

a) Nhận xét trạm A

-  Về nhiệt độ :

+ Nhiệt độ tháng 1 : ...

+ Nhiệt độ tháng 7 : ...

+ Biên độ nhiệt : ...

-  Về lượng mưa :

+ Các tháng mưa nhiều : ...

+ Các tháng mưa ít : ...

+ Nhận xét về chế dộ mưa : ...

-  Kết luận chung : 

Trạm A thuộc kiểu khí hậu ...

b)   Nhận xét trạm B

-  Về nhiệt độ : 

-  Về lượng mưa :

-  Kết luận chung :

c)   Nhận xét trạm c

-  Về nhiệt độ :

-  về lượng mưa :

-  Kết luận chung, trạm c thuộc kiểu khí hậu

Hướng dẫn giải

a) Nhận xét trạm A

-  Về nhiệt độ :

+ Nhiệt độ tháng 1 : -5 độ C

+ Nhiệt độ tháng 7 : 18 độ C

+ Biên độ nhiệt : 23 độ C

-  Về lượng mưa :

+ Các tháng mưa nhiều : tháng 5 đến tháng 8

+ Các tháng mưa ít : tháng 9 đến tháng 4 năm sau

+ Nhận xét về chế độ mưa : mưa nhiều vào mùa hạ

-  Kết luận chung : Mùa đông lạnh, mùa hạ nóng và mưa nhiều.

Trạm A thuộc kiểu khí hậu Ôn đới lục địa

b) Nhận xét trạm B

-  Về nhiệt độ :

+ Nhiệt độ tháng 1 : 7 độ C

+ Nhiệt độ tháng 7 : 20 độ C

+ Biên độ nhiệt : 13 độ C

-  Về lượng mưa :

+ Các tháng mưa nhiều : tháng 9 đến tháng 1 năm sau

+ Các tháng mưa ít : tháng 2 đến tháng 8

+ Nhận xét về chế độ mưa : mưa nhiều vào mùa thu đông

-  Kết luận chung : Mùa đông ấm và mua nhiều, mùa hạ nóng

Trạm B thuộc kiểu khí hậu Địa trung hải

c) Nhận xét trạm C

-  Về nhiệt độ :

+ Nhiệt độ tháng 1 : 5 độ C

+ Nhiệt độ tháng 7 : 17 độ C

+ Biên độ nhiệt : 12 độ C

-  Về lượng mưa :

+ Các tháng mưa nhiều : tháng 8 đến tháng 5 năm sau

+ Các tháng mưa ít : tháng 6 đến tháng 7 

+ Nhận xét về chế độ mưa : mưa quanh năm

-  Kết luận chung : Mùa đông lạnh, mùa hạ nóng và mưa nhiều.

Trạm C thuộc kiểu khí hậu Ôn đới hải dương

Các câu hỏi cùng bài học