Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Câu 2 trang 116 Vở bài tập (VBT) Toán 5 tập 2

Lý thuyết

Câu hỏi

Cho hình dưới đây, với kích thước như trên hình vẽ.

a. Tính chu vi hình chữ nhật ABCD

b. Tính diện tích hình thang EBCD

c. Tính diện tích hình tam giác EDM (biết MB = MC)

Hướng dẫn giải

Chu vi hình chữ nhật ABCD là :

(45 + 15) ⨯ 2 = 120 (cm)

Chiều dài cạnh EB là :

EB = DC – AE = 45 – 15 = 30 (cm)

Diện tích hình thang EBCD là :

 \({{\left( {30 + 45} \right) \times 15} \over 2} = 562,5\,\left( {c{m^2}} \right)\)

Độ dài cạnh BM hoặc MC :

15 : 2 = 7,5 (cm)

Diện tích tam giác EBM là :

 \({{7,5 \times 30} \over 2} = 112,5\,\left( {c{m^2}} \right)\)

Diện tích tam giác DMC là :

 \({{7,5 \times 45} \over 2} = 168,75\,\left( {c{m^2}} \right)\)

Tổng diện tích tam giác EBM và DMC là :

112,5 + 168,75 = 281,25 (cm2)

Diện tích tam giác EDM là :

562,5 – 281,25 = 281,25 (cm2)

Đáp số : a. 120cm ; b. 562,5cm2

c. 281,25cm2

Các câu hỏi cùng bài học