Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Câu 2 trang 111 Sách bài tập (SBT) Địa lí 7

Lý thuyết

Câu hỏi

Dùng gạch nối, nối những ô chữ dưới đây để nêu đúng sự phân bố, đặc điểm của núi già, núi trẻ, đồng bằng châu Âu :

Hướng dẫn giải

Các câu hỏi cùng bài học