Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Câu 2 trang 11 Vở bài tập Địa lí 4

Lý thuyết

Câu hỏi

a) Quan sát bảng số liệu trang 73 trong SGK, hãy xếp tên các dân tộc theo thứ tự địa bàn cư trú từ nơi cao đến nơi thấp vào các ô trống sau:

Ở Hoàng Liên Sơn, mỗi dân tộc có cách ăn mặc ………….Trang phục của các dân tộc ít người được may, thêu trang trí rất ………….. và thường có màu sắc ……………

Hướng dẫn giải

a. Các dân tộc theo thứ tự địa bàn cư trú từ nơi cao đến nơi thấp:

b. Điền từ:

Ở Hoàng Liên Sơn, mỗi dân tộc có cách ăn mặc riêng. Trang phục của các dân tộc ít người được may, thêu trang trí rất công phu và thường có màu sắc sặc sỡ.

Các câu hỏi cùng bài học