Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Câu 2. trang 107 Sách bài tập (SBT) Địa lí 8

Lý thuyết

Câu hỏi

Nêu đặc điểm địa hình của miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ bằng cách hoàn thành sơ đồ dưới đây.

Hướng dẫn giải

Các câu hỏi cùng bài học