Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Câu 2 trang 103 Sách bài tập (SBT) Địa lí 8

Lý thuyết

Câu hỏi

Dựa vào vốn hiểu biết và quan sát hình 42.1 Lược đồ địa hình và khoáng sản miền TB và BTB tr 145 SGK, hãy nêu:

a, Tên các dãy núi lớn:

b, Tên các con sông lớn:

c, Tên các cao nguyên:

d, Tên các đồng bằng:

đ, Nêu nhận xét chung về địa hình miền TB và BTB

Hướng dẫn giải

a, Các dãy núi lớn gồm:

– Các dãy núi có hướng tây bắc – đông nam: Hoàng Liên Sơn, Pu Đen Đinh, Pu Sam Sao, Trường Sơn Bắc.

– Các sông lớn có hướng tây bắc – đông nam: sông Đà, sông Mã, sông Cả.

b, Các sông lớn : sông Hồng, sông Đà, sông Mã, sông Cả.

c, Các cao nguyên : Sơn La, Mộc Châu.

d, Các đồng bằng ven biển : Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh

đ, Địa hình cao nhất nước ta, nhiều núi cao, thung ]ũng sâu. Sông suôi lắm thác nhiều gềnh.

- Các dãy núi chạy theo hướng tây bắc-đông nam, so le nhau, xen giữa là các sơn nguyên đá vôi rât đồ sộ. Dày núi Hoàng Liên sơn cao nhất nước ta, ớ đây có đủ các kiểu thực vật và khí hậu từ nhiệt đới chân núi đên ôn đới núi cao.

- Ở Trung Bộ các dãy núi lan sát ra biến, xen với đồng bằng chân núi và những cồn cát trắng tạo cho vùng duyên hải Trung Bộ nước ta có những cảnh quan rất đẹp và đa dạng.

Các câu hỏi cùng bài học