Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Câu 2 trang 102 Sách bài tập (SBT) Địa lí 7

Lý thuyết

Câu hỏi

Quan sát hình 46.1 và 46.2, tr. 139 SGK :

a)   Hãy kể tên các đai thực vật từ thấp lên cao ở hai sườn tây và đông của dãy An-đét.

- Sườn tây : từ thấp lên cao có các vành đai thực vật: ...

- Sườn đông : từ thấp lên cao có các vành đai thực vật: ...

b) Hãy giải thích sự thay đổi của các đai thực vật từ chân núi lên đỉnh núi

Hướng dẫn giải

a) Các đai thực vật từ thấp lên cao ở hai sườn tây và đông của dãy An-đét : 

- Sườn tây : từ thấp lên cao có các vành đai thực vật: Thực vật nửa hoang mạc, cây bụi xương rồng, đồng cỏ cây bụi, đồng cỏ núi cao, băng tuyết

- Sườn đông : từ thấp lên cao có các vành đai thực vật: rừng nhiệt đới, rừng lá rộng, rừng lá kim, đồng cỏ, đồng cỏ núi cao, băng tuyết.

b) giải thích sự thay đổi của các đai thực vật từ chân núi lên đỉnh núi :

- Sường đông mưa nhiều hơn sườn tây.

- Sườn đông mưa nhiều vì chịu sự ảnh hưởng của gió tín phong và hải lưu nóng từ biển thổi vào.

- Sườn tây có mưa ít là do chịu sự tác động dòng biển lạnh Pê-ru làm khu vực này trở lên khô hạn.

Các câu hỏi cùng bài học