Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Câu 2 trang 101 Vở bài tập (VBT) Toán 5 tập 2

Lý thuyết

Câu hỏi

Cho hình bên, hãy tính diện tích :

a. Hình vuông ABCD

b. Phần đã tô đậm của hình vuông.

Hướng dẫn giải

a. Diện tích hình vuông ABCD là :

8 ⨯ 8 = 64 (cm2)
b. Diện tích hình tròn là :

4 ⨯ 4 ⨯ 3,14 = 50,24 (cm2)

Diện tích phần tô đậm của hình vuông là :

64 – 50,24 = 13,76 (m2)

Đáp số : 64cm2 ; 13,76m2

Các câu hỏi cùng bài học