Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Câu 2 (SGK trang 95)

Lý thuyết

Câu hỏi

Câu 2: Trong sản xuất và đời sống, công nghệ gen được ứng dụng trong những lĩnh vực chủ yếu nào?

Hướng dẫn giải

Trong sản xuất và đời sông, kĩ thuật gen được ứng dụng để chuyển gen; tạo ra các chủng vi sinh vật mới, các thực vật và động vật chuyển gen.

Các câu hỏi cùng bài học