Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Câu 2 (SGK trang 82)

Lý thuyết

Câu hỏi

Câu 2: Vì sao sự thoát hơi nước qua lá có ý nghĩa quan trọng đối với cây?

Hướng dẫn giải

Tạo ra sức hút làm cho nước và muối khoáng hòa tan vận chuyển được từ rễ lên lá. Làm cho lá được dịu mát, cây khỏi bị ánh nắng và nhiệt độ cao đốt nóng.

Xem thêm tại: http://loigiaihay.com/bai-1-2-3-4-trang-82-sgk-sinh-6-c65a17603.html#ixzz4dC1SL8bMTạo ra sức hút làm cho nước và muối khoáng hòa tan vận chuyển được từ rễ lên lá. Làm cho lá được dịu mát, cây khỏi bị ánh nắng và nhiệt độ cao đốt nóng.

Các câu hỏi cùng bài học