Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Câu 2 (SGK trang 67)

Lý thuyết

Câu hỏi

Câu 2: Cấu tạo của phần thịt lá có những đặc điểm gì giúp nó thực hiện được chức năng chế tạo chất hữu cơ cho cây?

Hướng dẫn giải

Các tế bào thịt lá chứa nhiều lục lạp, gồm một số lớp có đặc điểm khác nhau phù hợp với chức năng thu nhận ánh sáng, chứa và trao đổi khí để chế tạo chất hữu cơ cho cây.


Các câu hỏi cùng bài học