Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Câu 2 (SGK trang 66)

Lý thuyết

Câu hỏi

Câu 2: Những nguyên nhân nào gây ra đột biến cấu trúc NST?

Hướng dẫn giải

Tác nhân vật lí và hóa học trong ngoại cảnh là nguvên nhân chủ yếu gây ra đột biến cấu trúc NST

Các câu hỏi cùng bài học