Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Câu 2 (SGK trang 39)

Lý thuyết

Câu hỏi

Câu 2: Chỉ trên tranh vẽ con đường hấp thu nước và muối khoáng hòa tan từ đất vào cây? 

Hướng dẫn giải

undefined

- Nước và muối khoáng hoà tan trong đất, được lông hút hấp thụ, chuyển qua vở tới mạch gỗ.

- Rễ mang các lông hút có chức năng hút nước và muối khoáng hoà tan trong đất.

Các câu hỏi cùng bài học