Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Câu 2 (SGK trang 26)

Lý thuyết

Câu hỏi

Thế nào là vi phạm pháp luật? Nêu ví dụ?

Hướng dẫn giải

- Vi phạm pháp luật là hành vi trái pháp luật, có lỗi, do người có năng lực trách nhiệm pháp lí thực hiện, xâm hại các quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ.

- Ví dụ: An là học sinh lớp 11. Một hôm do dậy muộn, An cố tình đi ngược đường một chiều để đến lớp cho kịp giờ. Ở đây, An đã vi phạm vào luật hành chính mà cụ thể là Luật An toàn giao thông đường bộ của nhà nước.


Các câu hỏi cùng bài học