Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Câu 2 (SGK trang 22)

Lý thuyết

Câu hỏi

Câu 2: Trùng giày di chuyển, lấy thức ăn, tiêu hóa và thải bã như thế nào?

Hướng dẫn giải

Trùng giày di chuyển, lấy thức ăn, tiêu hóa thức ăn và thải bã:

- Thức ăn trong nước được lông bơi rung động theo kiểu làn song vừa tiến vừa xoay hoặc theo vòng xoắn quanh cơ thể.

- Lông bơi tập trung thức ăn vào lỗ miệng rồi xuống hầu và tạo thành viên ở không bào tiêu hóa và rời khỏi hầu, di chuyển trong cơ thể theo 1 quĩ đạo nhất định. Lúc này, enzim tiêu hóa biến thức ăn thành chất chất dinh dưỡng dạng lỏng ngấm thẳng vào chất nguyên sinh.

- Chất bã được thải ra ngoài nhờ lỗ thoát ở thành cơ thể.

Các câu hỏi cùng bài học