Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Câu 2 (SGK trang 18)

Lý thuyết

Câu hỏi

Câu 2: Operon là gì? Trình bày cấu trúc operon Lac ở E.coli

Hướng dẫn giải

Trên ADN, các gen có liên quan về chức năng thường được phân bố thành một cụm, có chung một cơ chế điều hòa được gọi là operon.

Operon Lac gồm các thành phần;

- Nhóm gen cấu trúc liên quan nhau về chức năng nằm kề nhau.

-Gen chỉ huy (O) : ằm trước các gen cấu trúc, là vị trí tương tác với protein ức chế.

-Vùng khởi động:(P) nằm trước gen chỉ huy đó là vị trí tương tác của ARN polimeraza để khởi đầu phiên mã.Các câu hỏi cùng bài học