Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Câu 2 (SGK trang 178)

Lý thuyết

Câu hỏi

Câu 2: Phân biệt bệnh bazodo với bệnh bướu cổ do thiếu iot.

Hướng dẫn giải

Phân biệt bệnh Bazơđô với bệnh bướu cổ do thiếu iốt.Các câu hỏi cùng bài học