Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Câu 2 (SGK trang 17)

Lý thuyết

Câu hỏi

Câu 2: Cơ vân, cơ trơn, cơ tim có gì khác nhau về đặc điểm cấu tạo, sự phân bố trong cơ thể và khả năng co dãn.

Hướng dẫn giải

Các câu hỏi cùng bài học