Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Câu 2 (SGK trang 142)

Lý thuyết

Câu hỏi

Câu 2: Từ bảng số lượng cá thể của 3 loài sau, hãy vẽ tháp tuổi của từng loài trên giấy kẻ li và cho biết tháp đó thuộc loại tháp gì.

Bảng 47.3. Số lượng cá thể ở 3 nhóm tuổi của chuột đồng, chim trĩ và nai

Loài sinh vật Nhóm tuổi trước sinh sản Nhóm tuổi sinh sản Nhóm tuổi sau sinh sản
Chuột đồng 50 con/ha 48 con/ha 10 con/ha
Chim trĩ 75 con/ha 25 con/ha 5 con/ha
Nai 15 con/ha 50 con/ha 5 con/ha

 

Hướng dẫn giải

các em vẽ hình ra giấy rồi đăng lên cho các b dễ quan sát và nhận xét nha

Các câu hỏi cùng bài học