Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Câu 2 (SGK trang 115)

Lý thuyết

Câu hỏi

Câu 2: Những điều kiện bên ngoài và bên trong nào cần cho hạt nảy mầm?

Hướng dẫn giải

Điều kiện bên ngoài : nước , nhiệt độ , không khí

Điều kiện bên trong : chất lượng hạt giống , hạt không bị sứt mẩy ,lép ,..

Các câu hỏi cùng bài học