Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Câu 2 (SGK trang 109)

Lý thuyết

Câu hỏi

Câu 2: Vi khuẩn lactic (Lactobacillus arabinosus) chủng 1 tự tổng hợp được axit folic (một loại vitamin) và không tự tổng hợp được pheninalanin (một loại axit amin), còn vi khuẩn lactic chủng 2 thì ngược lại. Có thể nuôi 2 chủng vi khuẩn này trên môi trường thiết axit folic và pheninalanin được nhưng đủ các chất dinh dưỡng khác được không, tại sao?

Hướng dẫn giải

Hai chủng vi khuẩn lactic 1 và 2 là hai vi khuẩn khuyết dưỡng bố trợ cho nhau đối với 2 nhân tố sinh trưởng là axit folic và phenylalamin. Do vậy, khi nuôi 2 chủng vi sinh vật này, chúng sẽ không thể phát triển được.

Các câu hỏi cùng bài học