Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Câu 2 (SGK lớp 7 trang 147)

Lý thuyết

Câu hỏi

Những thành tựu khoa học - kĩ thuật của nước ta thời kì này phản ánh điều gì?

Hướng dẫn giải

So sánh với các thời kì trước để thấy được những thành tựu mới nổi bật về khoa học, kĩ thuật thời kỉ cuối thế kỉ XVIII - nửa đầu thế kỉ XIX để rút ra nhận xét những thành tựu đó chứng tỏ trí tuệ thông minh, tài năng sáng tạo của người thợ thủ công nước ta bấy giờ.

Các câu hỏi cùng bài học