Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Câu 2.b trang 70 Sách bài tập (SBT) Địa lí 6

Lý thuyết

Câu hỏi

Đánh dấu X vào ô vuông thể hiện ý em cho là đúng.

Đặc điểm bản chất của đường chí tuyến là

a)   đường vĩ tuyến 23° 27’ của bán cầu Bắc và bán cầu Nam.

b)   đường giới hạn của đới nóng.

c)   đường ranh giới giữa đới nóng và hai đới ôn hoà.   

d)   đường giới hạn tia sáng Mặt Trời chiếu vuông góc với Trái Đất.

Hướng dẫn giải

Chọn ý d)

Các câu hỏi cùng bài học