Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Câu 2.a trang 64 Sách bài tập (SBT) Địa lí 6

Lý thuyết

Câu hỏi

Lấy chiều quay của kim đồng hồ làm chuẩn. Hãy cho biết gió thổi vào tâm bão ở Bắc bán cầu, ở Nam bán cầu theo hướng nào của chiều kim đồng hồ (thuận hay ngược chiều). Giải thích tại sao ?

Sự lệch hướng do vận động tự quay của Trái Đất thôi. Ở bắc bán cầu thì dòng gió áp thấp nghịch chiều kim đồng hồ còn nam bán cầu là thuận chiều kim đồng hồ.

Hướng dẫn giải

Lấy chiều quay của kim đồng hồ làm chuẩn. Gió thổi vào tâm bão ở Bắc bán cầu theo hướng ngược kim đồng hồ, ở Nam bán cầu theo hướng thuận của chiều kim đồng hồ.

Do sự vận động tự quay của Trái Đất : quay từ tây sang đông nên gió Tín Phong và gió Tây ôn đới không thổi thẳng theo hướng kinh tuyến mà hơi lệch về phía tay phải ở nửa cầu Bắc và phía tay trái ở nửa cầu nam. 

Các câu hỏi cùng bài học