Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Câu 1 trang 96 Sách bài tập (SBT) Địa lí 7

Lý thuyết

Câu hỏi

Dựa vào sơ đồ dưới đây :

Em hãy giải thích vì sao người lai lại chiếm tỉ lệ lớn trong thành phần dân tộc ở Trung và Nam Mĩ.

Hướng dẫn giải

Người lai lại chiếm tỉ lệ lớn trong thành phần dân tộc ở Trung và Nam Mĩ do sự kết hợp huyết giữa các người da trắng (từ châu Âu sang xâm chiếm đất); người da đen (từ châu Phi sang làm nô lệ trong các đồn điền); thổ dân ở Trung và Nam Mĩ (người Anh-điêng, ...) với nhau

Các câu hỏi cùng bài học