Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Câu 1. trang 82 Sách bài tập (SBT) Địa lí 8

Lý thuyết

Câu hỏi

Ghi chữ Đ vào n trước ý trả lời đúng, chữ s vào trước ý trả lời sai. Nước ta có nhiều sông suối, nhưng phần lớn là các sông nhỏ, ngắn và dốc vì

a) nước ta có khí hậu nhiệt đới gió mùa ẩm, với lượng mưa lớn, trung bình từ 1500 - 2000 mm/năm.

b) lãnh thổ nước ta trải dài trên nhiều vĩ tuyến nhưng lại rất hẹp chiều ngang (nơi hẹp nhất chỉ » 50 km).

c) địa hình nước ta 3/4 là đồi núi.

d) diện tích nước ta nhỏ.

đ) hướng nghiêng chung của địa hình nước ta là thấp dần từ tây bắc xuống đông 

Hướng dẫn giải

a)     S

b)    Đ

c)    Đ

d)    S

đ)    S

Các câu hỏi cùng bài học