Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Câu 1 trang 82 Sách bài tập (SBT) Địa lí 10

Lý thuyết

Câu hỏi

Dựa vào kiến thức đã học, điền nội dung phù hợp vào sơ đồ dưới đây để thể hiện vai trò của công nghiệp

Hướng dẫn giải

Các câu hỏi cùng bài học