Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Câu 1 trang 79 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2

Lý thuyết

Câu hỏi

Viết vào ô trống

Tỉ lệ bản đồ

1 : 500 000

1 : 15 000

1 : 2000

Độ dài trên bản đồ

2cm

3dm

50mm

Độ dài thật

 

 

 

Hướng dẫn giải

Tỉ lệ bản đồ

1 : 500 000

1 : 15 000

1 : 2000

Độ dài trên bản đồ

2cm

3dm

50mm

Độ dài thật

1 000 000cm

45 000dm

100 000mm

Các câu hỏi cùng bài học