Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Câu 1 trang 73 Sách bài tập (SBT) Địa lí 10

Lý thuyết

Câu hỏi

Nối các ô bên trái, bên phải với ô ở giữa sao cho phù hợp.

Hướng dẫn giải

Các câu hỏi cùng bài học