Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Câu 1 trang 71 Sách bài tập (SBT) Địa lí 10

Lý thuyết

Câu hỏi

Hãy cho biết vai trò của nông nghiệp.

-    Đối với đời sống : ........................................................................................

-    Đối với công nghiệp : ...................................................................................

-    Đối với xuất khẩu :  .....................................................................................

Hướng dẫn giải

Vai trò của nông nghiệp:

-   Đối với đời sống:  Cung cấp lương thực, thực phẩm cho con người

-   Đối với công nghiệp: Cung cấp và đảm bảo nguồn nguyên liệu cho csc ngành công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng và chế biến lương thực thực phẩm

-   Đối với xuất khẩu: Cung cấp mặt hàng xuất khẩu, tăng thêm nguồn thu ngoại tệ

Các câu hỏi cùng bài học