Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Câu 1 trang 64 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 tập 1

Lý thuyết

Câu hỏi

Viết theo mẫu:

49dm2: Bốn mươi chín đề - xi- mét vuông

119dm2: ……………………………………

1969dm2: …………………………………

32 000dm2…………………………………

Hướng dẫn giải

49dm2: Bốn mươi chín đề - xi- mét vuông

119dm2: Một trăm mười chín đề - xi – mét vuông

1969dm2: Một nghìn chín trăm sáu mươi chín đề - xi – mét vuông

32 000dm2: Ba mươi hai nghìn đề - xi – mét vuông

Các câu hỏi cùng bài học