Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Câu 1 trang 62 Vở bài tập (VBT) Toán 5 tập 2

Lý thuyết

Câu hỏi

Một ô tô đi qua cầu với vận tốc 21,6 km/giờ. Tính vận tốc của ô tô đó với đơn vị đo là :

a. m/phút ;

b. m/giây.

Hướng dẫn giải

Bài giải

a. 21,6km = 21600m

Vận tốc ô tô với đơn vị đo m/phút là :

21600 : 60 = 360 (m/phút)

b. Vận tốc của ô tô với đơn vị đo m/giây là :

21600 : 3600 = 6 (m/giây)

Đáp số : a. 360m/phút ; b. 6m/giây

Các câu hỏi cùng bài học