Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Câu 1 trang 58 Sách bài tập (SBT) Địa lí 10

Lý thuyết

Câu hỏi

Dựa vào bảng số liệu dưới đây :

Nhận xét tình hình tăng dân số trên thế giới.

a)   Về số dân :................................................

b)   Về thời gian dân số tăng thêm 1 tỉ người:

c)   Về thời gian dân số tăng gấp đôi:

Hướng dẫn giải

a) Về số dân: Dân số ngày càng tăng

Năm 1804 là 1 tỉ người, đến năm 2005, dan số đã tăng thêm 5,5 tỉ người đạt 6,5 tỉ người.

b) Về thời gian dân số tăng thêm 1 tỉ người: ngày càng rút ngắn từ 123 năm xuống 32, xuống 15 năm, xuống 13 năm, xuống 12 năm.

c) Về thời gian dân số tăng gấp đôi: rút ngắn từ 123 năm codn 47 năm

d) Kết luận: Tốc đoọ gia tăng dân số nhanh, quy mô ngfay càng lớn đặc biệt từ nửa sau thế kỉ XX do tỉ lệ tử vong giảm nhờ những thành tựu của y tế, chăm sóc sức khỏe.

Các câu hỏi cùng bài học