Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Câu 1 trang 54 Sách bài tập (SBT) Địa lí 7

Lý thuyết

Câu hỏi

Dựa vào SGK và vốn hiểu biết :

a) Hãy tính nhiệt độ của điểm A và B trong hình 3.

b) Nêu sự thay đổi của nhiệt độ nói riêng và của khí hậu nói chung theo độ cao.

Hướng dẫn giải

a) Nhiệt độ của điểm A trong hình 3 là -6 độ C

Nhiệt độ của điểm A trong hình 3 là 6 độ C

b) Sự thay đổi của nhiệt độ nói riêng và của khí hậu nói chung theo độ cao : Ở vùng núi, khí hậu thay đổi theo độ cao. Càng lên cao không khí càng loãng dần, cứ lên cao 100m nhiệt độ không khí lại giảm 0,6 độ C. 

Các câu hỏi cùng bài học