Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Câu 1 trang 5 Vở bài tập Địa lí 5

Lý thuyết

Câu hỏi

Đánh dấu × vào ô ☐ trước ý đúng.

Phần đất liền của nước ta giáp với các nước:

☐ Lào, Thái Lan, Cam – pu – chia.

☐ Trung Quốc, Lào, Thái Lan.

☐ Lào, Trung Quốc, Cam – pu – chia.

☐ Trung Quốc, Thái Lan, Cam – pu – chia.

Hướng dẫn giải

Phần đất liền của nước ta giáp với các nước:

☒ Lào, Trung Quốc, Cam – pu – chia.

Các câu hỏi cùng bài học