Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Câu 1 trang 43 Sách bài tập (SBT) Địa lí 10

Lý thuyết

Câu hỏi

Cho biết thế nào là sóng biển, sóng bạc đầu. sóng thần.

-     Sóng biển :    

-     Sóng thần :.....

-     Sóng bạc đầu :

Hướng dẫn giải

Sóng biển: là một hình thức dao động cửa nước biển theo chiều thẳng đứng, nhưng lại cho ta có cảm giác là nước biển chuyển động theo chiều ngang từ ngoài khơi xô vào bờ.

Sóng thần: là sóng thường có chiều cao khoảng 20 – 40m, truyền theo chiều ngang với tốc độ có thể tới 400 – 800km/h.

Sóng bạc đầu: Sóng được tao ra do gió mạnh, các phần tử nước biển chuyển động lên cao, khi rơi xuống va đập vào nhau, vỡ tung tóe ra tạo thành bọt trắng.

Các câu hỏi cùng bài học