Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Câu 1 trang 33 Vở bài tập Địa lí 4

Lý thuyết

Câu hỏi

Kể tên một số nghề thủ công truyền thống của người dân đồng bằng Bắc Bộ.

Hướng dẫn giải

Một số nghề thủ công truyền thống của người dân đồng bằng Bắc Bộ: luạ Vạn Phúc, gốm sứ Bát Tràng, chiếu cói Kim Sơn, chạm bạc Đồng Xâm, gỗ mĩ nghệ…

Các câu hỏi cùng bài học