Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Câu 1 (trang 25 SBT Toán 2 tập 2)